Jak na bezdušový plášť

CO JE TO VLASTNĚ BEZDUŠOVÝ PLÁŠŤ?

Jak už z názvu vyplývá bezdušový plášť, je plášť který nemá mezi ráfkem a pláštěm duši, ale pouze vzduch, případně ještě ochrannou vložku pro ráfek a těsnící tmel. Tyto pláště mají svá specifika jako větší patky, ochranu před průrazem a další.

tubeless ready

Jak už z názvu vyplývá bezdušový plášť, je plášť který nemá mezi ráfkem a pláštěm duši, ale pouze vzduch, případně ještě ochrannou vložku pro ráfek a těsnící tmel. Tyto pláště mají svá specifika jako větší patky, ochranu před průrazem a další.

Bezdušový plášť nejde udělat z klasického pláště, který se používá ve spojení s duší, ale je to speciální plášť nejčastěji označen zkratkou TLR tedy (tubeless-ready). Bezdušové pláště vznikly především kvůli eliminaci klasických defektů, jako jsou různá propíchnutí pláště od trnů, ostrých kamenů, skla nebo hřebíků. U bezdušových plášťů rovněž nehrozí riziko tzv. procvaknutí duše při přejíždění různých překážek. Další velkou předností je snížení hmotnosti kola, díky absenci duše.

Dnes se systém bezdušových plášťů často využívá u kol určených do terénu jako např. trailových, endurových, sjezdových ale i gravelových. Ale bezdušové pláště už můžete najít i u silničních kol. Jaké jsou další výhody a nevýhody bezdušových plášťů a proč většina bajkerů už ze svých kol „duše raději vypustila” se ti pokusíme vysvětlit v následujících odstavcích. Dále v článku ti pak popíšeme jednoduchý postup, jak si bezdušové pláště na kole udělat.

JAKÉ JSOU VÝHODY/NEVÝHODY BEZDUŠOVÝCH PLÁŠŤŮ?

Mezi hlavní výhody bezdušových plášťů patří lepší přilnavost k terénu, lepší trakce (tedy přenos síly z pláště na povrch) ale i komfort jízdy nebo pocit bezpečí. Vzhledem k absenci duše nedochází k jednomu z nejčastějších defektů na kole a to k procvaknutí duše při přejíždění přes překážky jako patníky, kameny, kořeny a podobně. V plášti lze mít mnohem nižší tlak a tím se výrazně zvyšuje přilnavost k terénu a taky komfort jízdy po nerovnostech. V případě menšího defektu tedy propíchnutí pláště cca do 4 milimetrů se díky těsnícímu tmelu plášť sám zalepí a není mnohdy potřeba ani z kola sesednout, popřípadě jen kolo mírně dofouknout. 

Největší nevýhodou je zřejmě těžší instalace v případě, že nemáš správné nářadí a produkty k vytvoření bezdušového pláště. V tomto případě se může stát z  instalace prakticky neřešitelný problém. Další drobnou nevýhodou může být náhlá ztráta tlaku při jízdě s nízkým tlakem a to hlavně v zatáčkách, kde může dojít k úniku tlaku případně i vyzutí pláště nebo při větších skocích a dopadu do strany, opět může dojít k úniku vzduchu či vyzutí pláště.  

 

CO VŠE JE POTŘEBA K VYTVOŘENÍ BEZDUŠOVÝCH PLÁŠŤŮ?

Pro vytvoření bezdušových plášťů potřebuješ samozřejmě plášť k tomu určený, který je označen zkratkou TLR (tubelless ready). Dále kola respektive ráfky musí být uzpůsobena pro tyto pláště a jsou také označena zkratkami UST nebo TLR, většina nových ráfků se již standardně takto dělá, ale u starších typů je potřeba se přesvědčit, že ráfek je opravdu dělaný pro tento druh plášťů. Dále páska do ráfku, která zabraňuje úniku vzduchu. Speciální bezdušové ventilky. A v neposlední řadě těsnící tmel neboli tzv. mlíko. Do kol která jezdí v těžkém terénu se ještě přidává ochranná vložka do ráfku, která zabraňuje poškození ráfku, v případě defektu či naražení do překážky. Pak ještě pumpu či kompresor pro nafouknutí plášťů. A nářadí pro nasazení pláště na ráfek, tedy montpáky a přípravek pro snazší nasazení plášťů nebo náhražku v podobě jarové vody.

POSTUP PRO INSTALACI BEZDUŠOVÝCH PLÁŠŤŮ

Pro jednoduchou instalaci se ti níže pokusíme v jednotlivých krocích vysvětlit, jak vytvořit kola s bezdušovými plášti.

VYTVOŘENÍ TĚSNÍCÍHO RÁFKU

Odstranění staré ráfkové pásky. Pokud už není ráfek z výroby připraven pro instalaci bezdušových plášťů tzn. nemá nainstalovanou těsnící pásku je potřeba ji do ráfku dát. Ještě předtím je potřeba odstranit starou ráfkovou pásku a povrch ráfku dobře vyčistit a odmastit.

Nalepení pásky do ráfku. Poté se těsnící páska do ráfku nalepí. Šířka pásky se volí dle šíře ráfku nebo o maličko menší, tak aby zakrývala díry po niplech (špicích). Těsnící páska by se měla na konci překrývat minimálně 5 centimetrů. Montáž ventilků v místě, kde je díra pro ventilek se páska proděraví ideálně šroubovákem nebo nějakým kulatým předmětem. Následně se do díry vloží bezdušový ventilek a zašroubuje se.

NASAZENÍ BEZDUŠOVÉHO PLÁŠTĚ

Montáž pláště do připraveného ráfku nasaď bezdušový plášť, přitom dej pozor na správný směr dezénu pláště, na pláštích je označen šipkou. Plášť nasazuj od ventilku. Po nasazení zkontroluj zda patky na obou stranách správně zapadly do ráfku. Pod máš s nasazením plášťů na ráfek problém, zkus potřít plášť přípravkem k tomu určeným nebo použij vodu s trochou jaru.

 

 

Nafouknutí pláště, jakmile je plášť správně nasazen na ráfek nafoukneš plášť ruční pumpou případně kompresorem, pokud ho máš k dispozici. Při foukání musí patky pláště zapadnout do ráfku. Je možné že i přes zapadnutí bude vzduch stále unikat ale tohle vyřeší těsnící tmel. Pro dolití těsnícího tmelu musíš plášť vypustit, odmontovat vrchní část ventilku a skrze ventilek nalít doporučené množství tmelu, tento údaj najdeš na láhvi napsaný. Standardně se doporučuje pro velikost kol 29” 90 - 120 ml tmelu, pro velikost kol 27” 80 - 110 ml tmelu a pro velikost kol 26” 70 - 100 ml tmelu. Pro cyklokrosové kola pak 50 - 70 ml a pro silniční kola 40 - 60 ml.  Před nalitím tmel v láhvi dobře promíchej. Po nalití tmelu do pláště, kola několikrát otočte, tak aby se tmel dostal do celé délky ráfku.

Tmel lze do pláště nalít i jiným způsobem a to že se do ráfku nasadí pouze jedna strana pláště, poté do něj naliješ tmel a nasadíš i druhou stranu. Oba způsoby jsou možné ale u toho prvního popisovaného ti nehrozí, že se tmel z pláště vylije.

Pokud máš tmel nalitý v plášti můžeš ho nafouknout a zkontrolovat, jestli je někde nějaký únik vzduchu. Tmel by se ale měl o případné netěsnosti postarat. Pro jistotu kolo ještě několikrát pomalu protoč. Kolo je dobré nejprve nafouknout na vyšší tlak tak na 3 až 4 bary, aby patky pláště dobře zapadly a plášť si dobře sedl. Pokud vzduch neuniká a vše vypadá dobře můžeš si tlak vzduch stanovit dle svých preferencí.

No a máš skoro hotovo, teď jen kolo nasadit a můžeš vyrazit na vyjížďku!

 

 

Text byl převzat s laskavým souhlasem QAYRON, DĚKUJEME.