Slovník pojmů

• Ah / AMPÉRHODINA: udává využitelné nabití. Kapacita baterie odpovídá maximálnímu využitelnému nabití. Bez uvedení napětí V (volt) se nejedná o absolutní hodnotu. Skutečně využitelné množství energie je proto lepší uvádět v jednotkách Wh (Watt-hodina).

• Wh / WATT HODINA: vyjadřuje skutečný - udávaný objem energie v baterii. Součin nabití (Ah) a napětí (Volt). Akumulátor s napětím 36V a kapacitou 10 Ah dodává energii 360 Wh (36V × 10 Ah). Z množství Wh lze nejlépe odhadnout reálný dojezd elektrokola.

• V / VOLT: jednotka elektrického napětí. U elektrokol jsou obvyklá jmenovitá napětí 24, 26, 32, 36 a 48 V, přičemž nejobvyklejší je dnes napětí 36V. Na stejném napětí musí pracovat všechny komponenty elektrokola – tedy baterie, kontroler i motor.

• BATERIE: kompaktní jednotka pro ukládání energie, skládající se z mnoha jednotlivých článků, které jsou sestaveny do »sady« a umístěny do společného těla včetně řídicí elektroniky. Na elektrokole jsou tři varianty uložení. Nejčastější varianta je uložení v rámu nebo na rámu, v nosiči a v neposlední řadě za sedlovou tyčí.

• PŘEDNÍ / ZADNÍ MOTOR: je elektromotor, který je namontovaný v nábojovém středu předního nebo zadního kola. U elektrokol má udaný jmenovitý výkon, typicky 250W, špičkový výkon (dle konstrukce motoru) může být až 800W. Na trhu existují projekty zabývající se speciálními nábojovými motory, které v sobě sdružují také řídící elektroniku a baterii a lze je instalovat na klasická jízdní kola.

• STŘEDOVÝ MOTOR: motor integrovaný nebo připojený do rámu, respektive do šlapacího středu, působící tažnou silou na zadní kolo přes řetěz kola. Většinou vyžaduje speciální konstrukci rámu. Středový pohon je využíván především pro terénní elektrokola, protože je většinou řízen Snímačem síly.

• ROZJEZDOVÁ ASISTENCE: Rozjezd neboli rozjezdová asistence, je aktivována většinou stlačením ovladače, již vzácněji tzv. otočnou rukojetí. Zrychlí elektrokolo až na rychlost 6 km/h (maximální rychlost podle zákona), aniž by přitom bylo nutné šlapat. Praktická pomůcka také na nájezdových rampách nebo při vyjíždění na kopec.

• SNÍMAČ POHYBU: Snímač pohybu používají elektrokola určená pro jízdu po městě v lehčím terénu. Snímač je umístěný na nebo ve šlapacím středu a měří rychlost pohybu klik (pedálů) v ložisku a při jeho zjištění aktivuje elektrický pohon. Čím více aktivních segmentů snímač pohybu obsahuje, tím je měření přesnější a jízda elektrokola plynulejší.

• TORZNÍ SENZOR: Snímač síly je umístěn buď ve šlapacím středu nebo na rámu elektrokola. setkáme se i s termínem »torzní sensor«. Velice přesně měří sílu vynakládanou svaly při šlapání, na jejím základě pak řízení umožňuje přidat sílu dodávanou motorem. Měl by být osazen na všech elektrokolech určených pro jízdu v terénu.

• Speed sensor: slouží k tomu, aby řídicí jednotka věděla, jak rychle kolo jede. Jakmile dosáhnete rychlosti 25 km/h, senzor elektromotor vypne.

• NABÍJECÍ CYKLUS: Nabíjecí cyklus je vybití a následné nabití akumulátoru. Jeden cyklus na 100% může zahrnovat více dílčích nabití (např. 4 × 25 %) – rozhodující je dobitá energie. Údaj například 500 nabíjecích cyklech znamená, že je možné akumulátor nabít minimálně 500krát na 100 % a přitom bude mít stále alespoň zbytkovou kapacitu udávanou výrobcem (většinou % kapacity v novém stavu). Jedná se ale v praxi o těžko změřitelnou veličinu, která je předmětem mnoha diskusí.

• ELEKTROKOLO: je v češtině nejčastěji používaný pojem pro elektricky asistovaná jízdní kola, která jsou vyrobena a nabízena v souladu s EPAC a splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. 

• TOČIVÝ MOMENT: neboli kroutící moment je síla, kterou pohon vynakládá na otočný pohyb (jako je například otáčení šlapek nebo kol). Je udáván v newton-metrech (Nm) a je indikátorem disponibilní pomocné síly.

• NM / NEWTON METR: je jednotka momentu síly (kroutícího momentu) a veličin stejného charakteru, vyjadřujících otáčivou schopnost síly (např. moment dvojice sil) v soustavě SI

• DOJEZD: Dojezd udává vzdálenost v km, kterou je možné ujet při pohonu elektrokola motorem. Výrobci je často uváděn jako absolutní (odhadovaná) hodnota. Skutečný dojezd je relativní a závisí především na hmotnosti jezdce, terénu trasy a způsobu jízdy. Dojezd je při profesionálních testech vypočítáván z naměřených hodnot, publikován pro různé trasy a rozdílně hodnocen u jednotlivých typů elektrokol.

• EPAC: EPAC je pojem, který je v evropské legislativě používán pro elektrokola; znamená Electric Power Assistent Cycle a tento termín je používán v technické normě označené jako ČSN EN 15194:2011.

• LI-LON BATERIE: Li-Ion baterie lithium-iontový akumulátor. Lithium je v současnosti používáno téměř ve všech běžných systémech, protože tato technologie má oproti jiným výhody, jako je například možnost uložení více energie na jednotku objemu a hmotnosti a vysoký počet nabíjecích cyklů.

• REKUPERACE: je zpětné získávání energie při brzdění a využitím pro nabíjení akumulátoru. Některé pohonné systémy jsou schopné přepnout hnací motor při brzdění do režimu generátoru. Tím je možné aktuálně zvýšit dojezd o cca 2-6 %. Vzhledem k velmi nízké hmotnosti elektrokola a tím malému objemu získané energie se rekuperace v praxi prakticky nevyužívá. Rekuperace, neboli „… a dobíjí se baterie šlapáním?“ je pro zájemce o elektrokolo stále atraktivní téma. Pojďme si zde říci, proč je neúčinná. Rekuperace kinetické energie neboli regenerativní brzdění známá a používaná technologie u všech elektromobilů už pronikla i do segmentu elektrokol. Ale, srovnáme-li odpor vzduchu a váhu jezdce na kole a automobilu, zjistíme, že co se energie týče, cyklista je na tom při jízdě z kopce asi 5x hůře než těžký, bateriemi napěchovaný, aerodynamicky tvarovaný, automobil. Především z tohoto důvodu bude za zcela ideálních podmínek energie vrácená do baterie rekuperací jenom 15% energie vydané. A to za cenu investice drahého zařízení – kapacitátoru. Některá stará elektrokola s olověnou baterií se chlubí také „rekuperací“, což je dáno možností nabíjet tuto baterii velmi nízkými proudy. Účinnost je zde ale na hranici měřitelnosti, cca 3%. Pokud tedy chcete na elektrokole dojet ještě dále, než je udávaný dojezd na baterii, vozte s sebou nabíječku a zapomeňte na sliby o rekuperaci!

• ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA: neboli mozek tedy miniaturní počítač ukrytý v každém elektrokole a ovládající všechny jeho komponenty – zapínání, display, brzdy, senzory a především motor.   
 

Se slovníkem pojmů nám pomáhal Ondřej Vysypal.