Dojezd baterií v elektrokolech

Každý zájemce o elektrokolo, který navštíví prodejnu ZEUS BIKE v Dobřejovicích vysloví dříve či později otázku: "Jaký má elektrokolo dojezd"? Samozřejmě každý zákazník dostane přímo v prodejně i odpověď. Protože jde ale o složitější a velmi zajímavé téma, pokusíme se dát odpovědi i budoucím majitelům elektrokol, kteří u nás ještě nebyli a tato problematika je velmi zajímá. Proč není možné jednoznačně říct kolik km s daným elektrokolem zákazník ujede se dozvíte v článku. Nejde o žádné podfuky na zákazníka, ale čistě o fyziku, kterou elektrokolo musí respektovat./p>

Úvodem o údajích na elektrokolech

Člověk, který nemá elektrotechnické vzdělání si většinou ze základní či střední školy nepamatuje učivo fyziky, které bylo věnováno právě elektrotechnickým jednotkám. Vůbec nic se ale neděje, protože v následujících řádcích bude tato problematika srozumitelně vysvětlena. Elektrokolo obsahuje dvě základní součásti, které se podílejí na jeho výkonu a dojezdu. Jde o akumulátor a elektromotor. Každý ví, že akumulátor je zařízení pro uchování elektrické energie a elektromotor je točivý stroj, který tuto elektrickou energii převádí na mechanickou. Jednoduše, pomáhá nám do kopce. Mezi těmito komponenty je přímý vztah a určují z velké části dojezd kola.

Výkon akumulátorové baterie

Akumulátorové baterie se v dnešní době používají výhradně Lithium-Iontové z důvodu jejich schopnosti ukládat vysokou hustotu energie. Napětí článku nebo technické složení baterie uživatele nezajímá a nebudu ho popisovat. Co ale budoucího majitele elektrokola zajímá jsou údaje na baterii. Jsou dva jedním je kapacita uváděna v Ah (Ampérhodina) a napětí ve Voltech.

Jde o elektrotechnické veličiny, které nám říkají, že například akumulátorová baterie o kapacitě 16Ah dokáže poskytnout proud 16A po dobu 1 hodiny nebo také proud 1A po dobu 16 hodin. (Pozor u Li-lon baterií nejsou takto vysoké proudy technicky možné odebírat a jde jen o teoretický výpočet!)

Tento údaj nám vlastně nic neříká, ale přesto je velmi užitečný, protože díky němu můžeme získat hodnotu výkonu ve watthodinách, což už je téměř každému člověku jednotka srozumitelná, protože watt je běžně používaná jednotku pro práci. Prostým vynásobením kapacity v Ah jmenovitým napětím, získáte výkon baterie ve watthodinách. U baterie 36V-16Ah jde tedy o výkon 576Wh. Výrobci většinou tento údaj uvádí, ale neškodí znát jednoduchý postup, jak si ho sám vypočítat. Známe tedy výkon akumulátoru a můžeme si vypočítat dojezd? V zásadě ano, ale ještě počkejme.

Výkon (příkon) motoru elektrokola

V tomto případě máme při výpočtech situaci ulehčenou tím, že dle nařízení Evropského parlamentu 168/2013 je výkon motoru elektrokola omezen na maximálně 250W.Všichni výrobci elektrokol tedy dodávají kola právě se jmenovitým výkonem 250W.Uvedený údaj je u elektromotoru kola téměř roven také elektrickému příkonu, tedy spotřebě elektřiny. Dojezd kola vypočítán ! (Ani náhodou) Prostým vydělením hodnoty výkonu akumulátoru, příkonem elektromotoru získáme dobu jakou je akumulátor schopen napájet elektromotor. V našem případě tedy 576:250=2,3.Uvedený motor by se tedy točil 2,3 hodiny než by se akumulátor zcela vybil. Při rychlosti 10km/hodinu by kolo ujelo 23km.Problém je ale v tom, že soustava by běžela po celou dobu na plný výkon, což se při jízdě na elektrokole nikdy neděje.

Jaký je tedy dojezd elektrokola?

Dojezd elektrokola ovlivňuje několik faktorů, které určují jeho dojezd. Těmi základními jsou kapacita baterie, hmotnost jezdce a terén ve kterém se pohybuje. Dalšími jsou umístění elektromotoru (středové pohony mají vyšší dojezd) a intenzita nastavení asistence elektropohonu. Zcela zásadní vliv na dojezd elektrokola má ale styl jízdy jezdce! Se zvyšující se rychlostí jízdy kola se snižuje asistence elektromotoru, který jezdci pomáhá s jízdou. Čím víc se rychlost kola blíží hodnotě 25km/hodinu, tím menší je pomoc elektropohonu a také jeho spotřeba energie. Po dosažení této hodnoty je elektropohon odpojen.

Příkladně tedy sportovní jezdec, který se pohybuje průměrnou rychlostí 20km/hodinu bude mít na stejném kole daleko větší dojezd než senior jedoucí průměrem 8km/hodinu. Jednoduše z důvodu většího podílu "lidské" síly. Reálný dojezd elektrokola se pohybuje od 30 (extrémní horský terén) do cca 150 km (baterie 21Ah / 756 WH na e-biku a je závislý na mnoha faktorech. Část dojezdu může zákazník ovlivnit při výběru kola volbou vyšší hodnoty kapacity akumulátoru, ale výraznější část dojezdu elektrokola ovlivňuje svou hmotností, výběrem terénu a zejména stylem jízdy. Problematika je velmi podobná spotřebě paliva u automobilu.  Při koupi elektrokola je to jedna s dalších věcí, nad kterou bychom se měli zamyslet. Kde budeme jezdit a jak budeme jezdit, tedy jaký jsem jezdec. Podle toho opět můžeme určit jaké elektrokolo je vhodné. Neváhejte a přijďte k nám na prodejnu pro opravdu dlouhý dojezd nabízíme MTB elektrokolo s baterii 28Ah / 1030 Wh!!!