Elektrokola a jejich legislativa

Aby elektrokolo mohlo na pozemní komunikace a cyklistické stezky, musí splňovat několik podmínek. Tyto podmínky určuje nejen Česká legislativa, ale i Evropská. Mezi hlavní legislativní podmínku patří maximální výkon motoru 250 W a maximální rychlost do 25 km/h. Při dosažení této rychlosti musí výrobci zajistit automatické vypnutí nebo odpojení elektromotoru.

Normy jsou následující:

ČSN EN 15194:2009 v aktualizaci EN 15191:2012, známá jako EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles) – definuje limity, za kterých může být elektrokolo provozováno bez nutnosti typových zkoušek. (zde ke stažení)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 Sb. o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly ze dne 15.1.2013 (zde ke stažení)

Nejdůležitější body vyhlášky vztahující se k motorovým nástavbám:

  1. bude nadále zachován původní charakter jízdního kola 
  2. pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona
  3. jeho výkon nepřesáhne 1 kW (1000 W),
  4. v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3
  5. maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km / 1 hod
  6. montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo, si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo. Obecně platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 Sb. je vydáno Evropským parlamentem a Radou EU jako "Nařízení", které je tedy nadřazeno Vyhlášce č. 341/2014 Sb. Platí tedy omezení výkonu motoru elektrokola na maximálně 250 W.