Bez-převodový nábojový motor

Téměř veškeré nábojové motory elektrokol jsou řešeny jako pohonné jednotky, které obsahují samotný elektromotor a převodovku což bývá planetové ozubené soukolí s vloženými satelity. Existuje ale jedna výjimka, a to je bez-převodový nábojový elektromotor, anglicky nazývaný "Gearless".

V prodejně ZEUS BIKE Dobřejovice si můžete tuto konstrukci motoru prohlédnout u dvou modelů značky BESV a to na modelech JS1 a LX1.

Jde o velmi zajímavou konstrukci elektromotoru, která má jednu zásadní výhodu a sice mimo ložisek neobsahuje žádnou mechanickou část, která by se při provozu opotřebovávala. Bez-převodový elektromotor se skládá ze statoru viz obr. 1., který obsahuje oproti běžnému elektromotoru větší množství cívek z měděného drátu.

Druhou součástí bez-převodového elektromotoru je rotor viz obrázek č. 2, což je zároveň i náboj předního či zadního kola. Ten obsahuje permanentní magnety. Cívky bývají zapojeny do třech samostatných obvodů a při průchodu třífázového proudu vytvořeného PWM modulátorem se elektromotor roztočí. Jak už bylo zmíněno výše v textu, hlavní výhodou bezpřevodového elektromotoru je absence ozubených kol a dalších potenciálně poruchových součástí.

Další silnou stránkou je schopnost rekuperace energie. Bez-převodový elektromotor je v zásadě více pólovým generátorem, který je schopen i při nižších otáčkách dodávat poměrně značné množství energie zpět do akumulátoru elektrokola. Díky své charakteristice je schopen i velmi dobře "elektricky" brzdit.

K nevýhodám patří poměrně nízký točivý moment v nižších otáčkách, vyšší hmotnost, vyšší spotřeba elektřiny a vysoké výrobní náklady díky velkému množství měděného drátu pro výrobu vinutí. Z těchto důvodů se typ bez-převodového elektromotoru používá téměř výhradně u silničních nebo městských elektrokol. Tam ale funguje velmi dobře i díky své schopnosti udávat kolu jistou setrvačnost.

Přijďte k nám na prodejnu vyzkoušet jízdu ne elektrokole s takovým pohonem, rádi Vás uvidíme.