Jak ověřujeme recenze?

Naše recenze bez výjimky přebíráme z Heureka.cz - odkaz na náš profil zde:

 

Na Heureka.cz mohou posílat recenze ověření i neověření lidé. Neověření lidé jsou viditelně označení a jejich recenze neimportujeme. Ke každé recenzi dokážeme přiřadit číslo objednávky.

Naše recenze jsou tedy pravé a my jsme za ně rádi!

 

Další recenze zde: