Otáčkové a Torzní snímače

Torzní a otáčkové snímače na elektrokola

Jedním z klíčových komponentů, které výrazně ovlivňují jejich výkon a jízdní zážitek, jsou torzní snímače. Tyto snímače měří sílu (tlak), kterou cyklista vyvíjí na pedály, a podle toho regulují elektrickou asistenci. Otáčkové snímače jsou jedním z nejčastěji používaných typů snímačů na elektrokolech. Otáčkové snímače, známé také jako snímače kadence, sledují, zda a jak rychle cyklista šlape do pedálů
Torzní a otáčkové snímače

Funkce torzních snímačů

  • Měření krouticího momentu: Torzní snímač je obvykle umístěn v pedálové ose, středovém složení nebo ve výpletu zadního kola. Když cyklista šlape do pedálů, snímač měří deformaci (torzi) materiálu, na který je aplikován tlak. Tato deformace je přímo úměrná vyvinutému krouticímu momentu.
  • Elektronický signál: Deformace je převedena na elektrický signál, který je odeslán do řídící jednotky elektrokola.
  • Regulace asistence: Řídící jednotka zpracovává signál a upravuje výkon motoru. Čím větší sílu cyklista vynakládá, tím větší podporu poskytuje motor. Tento systém umožňuje plynulou a přirozenou asistenci, která napodobuje normální jízdu na kole.

Výhody 

Torzní a otáčkové snímače

Plynulost jízdy: 

Torzní snímače poskytují plynulejší a přirozenější asistenci než snímače otáčení klik. To znamená, že elektrokolo reaguje okamžitě na změny síly při šlapání.
Torzní a otáčkové snímače

Efektivita: 

Systém je efektivnější, protože motor pracuje pouze tehdy, když je skutečně potřeba, což šetří energii a prodlužuje dojezd elektrokola.
Torzní a otáčkové snímače

Větší kontrola: 

Cyklisté mají větší kontrolu nad tím, kolik asistence dostanou, což je zvláště užitečné v náročném terénu nebo při prudkých stoupáních.
Torzní a otáčkové snímače
Torzní a otáčkové snímače

Funkce otáčkových snímačů

  • Detekce otáček: Otáčkový snímač je obvykle umístěn v oblasti středového složení nebo na řetězové lince. Snímač detekuje pohyb pedálů pomocí magnetu nebo optického snímače, který měří otáčky klik.
  • Elektronický signál: Jakmile snímač detekuje otáčení pedálů, generuje elektronický signál, který je odeslán do řídící jednotky elektrokola.
  • Regulace asistence: Řídící jednotka interpretuje tento signál a aktivuje motor. Asistence je proporcionální k rychlosti šlapání, což znamená, že čím rychleji cyklista šlape, tím více pomoci motor poskytuje. Tato asistence je ale méně sofistikovaná než u torzních snímačů, protože nebere v úvahu sílu šlapání.

Výhody 

Torzní a otáčkové snímače

Jednoduchost a cena:

Otáčkové snímače jsou technicky jednodušší a levnější než torzní snímače. To znamená, že elektrokola vybavená těmito snímači jsou často dostupnější.
Torzní a otáčkové snímače

Snadná instalace: 

Díky jejich jednoduchosti je instalace otáčkových snímačů rychlejší a méně náročná, což usnadňuje údržbu a opravy.
Torzní a otáčkové snímače
Torzní a otáčkové snímače

Zeus závěrem

Torzní snímače představují důležitý prvek pro moderní elektrokola, který umožňuje plynulou a efektivní jízdu s přirozenou asistencí. Ačkoliv jsou dražší než jednoduché snímače otáčení klik, jejich přínosy v oblasti jízdního komfortu a kontroly jsou nepopiratelné. Otáčkové snímače jsou cenově dostupnou a efektivní volbou pro mnoho výrobců elektrokol. Ačkoliv nejsou tak sofistikované jako torzní snímače, jejich jednoduchost, nízké náklady a dostatečná úroveň asistence je činí ideálními. Dnes výrobci kombinují obě řešení na svá elektrokola.